Naroči se na RSS vire

Pametna hiša , Smart Home

Pametna hiša.vsebuje različne vrste sen­zorjev, računalnike, klimatske in druge naprave, ki so povezane na lokalno omrežje. To nam omogoča tako oddaljeno kot tudi lokalno centralno upravljanje celotne hiše in avtomatizacijo določenih hišnih opravil (npr. upravljanje prezračevanja, luči .. ). Sistemi, ki klasično hišo nadgradijo v pametno hišo se sestoji iz pametne centralne enote in poljubnega števila namenskih končnih naprav.

Pametni centralni sistem sledi uporabnikovim navadam in prilagaja upravljanje končnih naprav. Tovrstne hiše spadajo v ožje področje uporabe interneta stvari IOT (Internet Of Things). V pame­tnih hišah naprave največkrat komunicirajo z uporabo dveh modelov komu­nikacije, to sta komunikacija naprave z napravo in komunikacija naprave s prehodom. Ukazi in podatki v omrežju se lahko prenašajo preko ločenega namenskega omrežja, dandanes pa se večinoma prenašajo brezžično kot na primer z zelo razširjenim protokolom ZigBee, ki temelji na standardu IEEE 802.

Sodobna brezžična komunikacija ZigBee: pametne naprave se med sabo sporazumevajo preko brezžičnega protokola ZigBee,ki je zanesljiv in porabi malo energije, zaradi česar je prava izbira za komunikacijo med tovrstnimi napravami. Vozlišča in omrežni krmilnik so med sabo povezani v zankasto omrežje. Zankasto omrežje je omrežje, kjer vsako vozlišče poleg tega da pošilja svoje podatke, tudi usmerja promet drugih vozlišč.

Za doseganje funkcionalnosti pametnih hiš obstajajo namenske končne enote, ki s pomočjo navodil centralne enote prilagajajo hišo uporabnikovim navadam:

Nadzor nad ogrevanjem, prezračevanjem in hlajenjem: z inteligentnim sistemom za nadzor nad ogrevanjem, prezračevanjem in hlajenjem ne pridobimo samo oddaljenega nadzora, sistem se tudi prilagaja uporabnikovim navadam, kar nam prinese manjše stroške. Sistem avtomatsko zvišuje in znižuje temperaturo prostorov v hiši, s čimer se prilagodi uporabniku in zmanjša nepotrebno segrevanje ali ohlajevanje hiše, ko uporabnika ni. 
Nadzor nad lučmi: nadzor nad lučmi nam omogoča, da lokalno ali oddaljeno prižgemo posamezno luč ali skupino luči in prilagodimo svetilnost posameznih luči. V primeru, da se v prostoru nahajajo tudi senzorji za zaznavanje premikanja, centralni sistem avtomatsko prižge ali ugasne luči, odvisno od lokacije uporabnika. 
Nadzor nad kuhinjskimi aparati: kuhinjske aparate lahko oddaljeno nadzorujemo, prav tako pa lahko nastavimo časovnike, ki vklapljajo ali izklapljajo aparate. 
Nadzor nad senčili in roletami: senčila in rolete lahko oddaljeno preko medmrežja spuščamo ali dvigu­jemo, poleg tega pa lahko nastavimo avtomatsko zasenčitev ob določenih urah. 
Nadzor in upravljanje alarmnega sistema: varnostne kamere, pametne ključavnice, senzorji za zaznavanje premi­kanja in drugi varnostni mehanizmi so sestavni del alarmnega sistema pametne hiše. Uporabniki tako pridobijo pogled zunanjosti in notra­njosti pametne hiše praktično kjerkoli na svetu. Z uporabo pametne ključavnice uporabniki ne potrebujejo fizičnega ključa, saj vseskozi po­tujejo z virtualnim, ki je shranjen na pametnem telefonu. Uporabnik tako ne potrebuje odklepati ključavnice, saj za to poskrbi že sistem. 
Nadzor in upravljanje multimedijskih sistemov: upravljanje multimedijskih sistemov iz katerekoli sobe v hiši že samo po sebi predstavlja prednost. Pametni sistemi predvajajo uporabnikovo priljubljeno radijsko postajo ali shranjeno glasbo, sistemi pa omogočajo tudi predvajanje najljubših multimedijskih vsebin. 
Nadzor nad bazenom: Uporabnik na poti domov vključi ogrevanje bazena, ob prihodu pa je bazen že pripravljen za plavanje.

Izdelkov: 16

na stran

Izdelkov: 16

na stran

Imate kakršnakoli vprašanje o izdelkih iz skupine Pametna hiša , Smart Home?

Pokličite nas na telefon (01) 541 51 60, (04) 234 33 33 in (05) 630 1 630 in z veseljem vam bomo odgovorili na kakršna koli vprašanja o izbiri izdelkov iz skupine Pametna hiša , Smart Home. Pokličite nas ali pa nas obiščite v Kranju, Ljubljani in Kopru in skupaj bomo poiskali optimalno rešitev!

ZigBee

ZigBee je sodoben sistem (standard) dvostranske komunikacijske povezave v brezžičnem omrežju v stavbah z zelo nizkimi stroški in zelo majhno porabo električne energije. Protokol je bil vzdrževan pri ZigBee Alliance (združenje proizvajalcev in razvijalcev ZigBee protokola), ki razvija specifikacije in certificira pravilno implementacijo. Zadnja verzija specifikacije je bila izdana leta 2007. Uporablja se v uporabniški elektroniki, doma za avtomatizacijo stavb, v industriji za nadzor kor PC periferija, v medicini kot medicinski senzorji, otroške igrače in igre.

ZigBee protokol definira tri različne tipe naprav v omrežju. Te naprave so poimenovane:

• ZigBee koordinator (ZC): To je najbolj sposobna naprava v omrežju. Koordinator določi pot po omrežju in se lahko poveže v sosednje omrežje (ustvari bridge povezavo). V vsakem omrežju imamo samo eno napravo tega tipa (ZC). Sposobna je shranjevati informacije o omrežju in hkrati skrbeti za varnost v omrežju, določevati varnostne ključe (ang. security keys),

• ZigBee usmerjevalnik (ZR): Na njem potekajo, tečejo funkcije aplikacij. ZR lahko deluje kot nek vmesni usmerjevalnik, preko katerega se pretakajo podatki iz drugih tipov naprav,

• ZigBee končna naprava (ZED): To je končna naprava v omrežju, ki vsebuje ravno prav funkcionalnosti, da lahko nemoteno komunicira s sosednjimi napravami (sosednje vozlišče, koordinator, usmerjevalnik). Nima pa sposobnosti, da bi preusmerjal podatke iz sosednjih naprav. Ta odnos med napravami omogoča, da je naprava večino časa v stanju spanja (ang. sleep mode) ter na ta način privarčuje veliko energije. ZED ne potrebuje veliko notranjega pomnilnika, ker ni naprava, ki bi se s pomočjo zahtevnih algoritmov o nečem odločala.


Spoznajte bistvene značilnosti brezžičnega protokola ZigBee (IEEE 802.15.4).

ZigBee je bil v osnovi zamišljen kot WPAN odprt standard za radijsko omrežje, ki bi bil alternativa za ostala brezžična omrežja Bluetooth in Wireless. Protokol je primeren za uporabo v brezžičnih senzorskih omrežjih, primernih za industrijsko okolje. Gre preprosto zato, da imamo neko množico elementov (gradniki ZigBee omrežja oz. senzorska vozlišča) omrežja, povezanih med seboj tako, da tvorijo omrežje za prenos podatkov na kratkih razdaljah 10-100m. Vendar so ti podatki količinsko zelo majhni. Prednost takega omrežja je v tem, da se podatki pošiljajo v majhnih paketih (količinsko omejeni), hkrati pa so gradniki omrežja aktivni samo takrat, ko pride do prenosa podatkov (paketov).

Takrat kadar ni prenosa podatkov se gradnik (njegov radijski del) izklopi in s tem privarčuje pri energiji. To pomeni, da so takšni gradniki omrežja primerni za aplikacije v težko dostopnih območjih (industrijska okolja), ker ne potrebujejo vzdrževanja in bi bila zamenjava vira energije (baterija) za njihovo delovanje možna z velikimi napori in stroški.

V preteklosti smo opažali hitri razvoj žičnih omrežij. To pomeni povezavo posameznih enot na neko centralno enoto preko ožičenja. Slaba stran takih omrežij je dolžina med centralno enoto in enotami, ki komunicirajo z njo ter strošek polaganja kablov in vse večja ožičenost objektov. Problem se je pojavil predvsem pri nekaterih tehnologijah (standardih za prenos podatkov RS 232, RS485), kjer smo omejeni s številom enot, ki komunicirajo med seboj v omrežju ter njihovo razdaljo glede na uporabljeno tehnologijo.

Zato so arhitekti omrežij prišli na idejo o brezžičnih omrežjih, kjer se izognemo zgoraj omenjenemu problemu ožičenja. Hkrati pa je v zadnjih letih opaziti hiter razvoj naprav, ki imajo vgrajeno množico senzorjev za opazovanje njihovega delovanja v nekem industrijskem procesu. Ti senzorji so med seboj povezani na neko centralno enoto, ki na podlagi pridobljenih parametrov iz senzorjev ustrezno ukrepa v industrijskem procesu, v katerem so vgrajeni. Z brezžičnimi omrežji se izognemo nepotrebnim stroškom ožičevanja senzorjev, ki so velikokrat zelo zahteven in drag proces. Zato bo v prihodnosti vse več brezžičnih povezav, ki bodo izpodrinile obstoječe žične povezave.

Pri nadzoru industrijskih procesov je obdelava podatkov v realnem času ključnega pomena. Pri teh prenosih ne potrebujemo neke velike hitrosti prenosa, ampak je bolj pomembno, da nimamo velikih zakasnitev med prenosom. Hkrati je poudarek tudi na prenosu podatkov preko brezžičnega omrežja za veliko število senzorjev. Seveda pa je odločilnega pomena tudi to, da imamo zelo majhno porabo energije med samim prenosom in v določenem časovnem obdobju obratovanja končne naprave.

V preteklosti so bile brezžične komunikacije uporabljene tudi v komercialne namene, za povezovanje PC-jev, dlančnikov, mobilnih naprav Bluetooth in so dosegle velik uspeh, vendar se niso uveljavile v industrijskih aplikacijah, ker imajo določene omejitve in slabosti, ki so opisane v naslednjih poglavjih.

Oglejmo si kratek pregled in razdelitev standardov za brezžična osebna omrežja WPAN, predstavitev delovne skupine IEEE 802.15 in njene štiri standarde (IEEE 802.15.1 do IEEE 802.15.7) ter novo nastalo skupino 6LoWPAN, ki je nastala zaradi potreb po internetnem protokolu v napravah z nizko porabo energije.

Te naprave imajo omejeno procesno moč in so še vedno sposobne sodelovati v internetni strukturi.Potrebno je poudariti, da so vsi štirje standardi v osnovi namenjeni za brezžična osebna omrežja WPAN. Raziskovalne aktivnosti na področju brezžičnih senzorskih omrežij so danes zelo aktualna tema. O tem je bilo že veliko napisanega tako v tujih kot tudi v domačih strokovnih in znanstvenih prispevkih ter literaturi. Smernicam in trendom s tega področja, ki so predstavljeni v različnih razpravah, pa danes sledi tudi industrijski razvoj na področju arhitekture in delovanja brezžičnih protokolov za komunikacijske potrebe v industrijskih aplikacijah.

Zgodovina razvoja ZigBee

Brezžično omrežje tipa ZigBee je bilo prvič predstavljeno leta 1998, ko je večina razvijalcev in postavljalcev ugotovila, da vsa ostala omrežja, ki so se trenutno uporabljala (IR, RF, WiFi, Bluetooth), postajajo neprimerna za določene aplikacije. Zato so nekateri inženirji videli potrebo po digitalnih radijskih omrežjih, ki bi bila sposobna samoorganizacije In nadzora. Standard IEEE 802.15.4 je bil določen maja 2003. V poletju leta 2003 je podjetje Philips Semiconductors, ki je bilo največje v omrežni podpori z udeležbo, postalo član ZigBee Alllance in napredovalo v glavno članico tega združenja.

Nastanek in pomen ZigBee Alllance

ZigBee Alliance je združenje, ki združuje člane (podjetja in posameznike), ki se ukvarjajo z razvojem in nadzorom nad ZigBee tehnologijo. ZigBee Alllance je oktobra 2004 naznanila, da se je v začetku tega leta njeno članstvo več kot podvojilo in povečalo združenje za več kot 100 podjetij v 22 državah. V aprilu 2005 se je povečalo na več kot 150 podjetij, decembra 2005 pa je zrastlo na preko 200 podjetij. 14. decembra so bile potrjene specifikacije za protokol ZigBee. 13. junija 2005 je ZigBee Alliance v javnost izdalo ZigBee specifikacijo IEEE 802.15.4, ki je bila definirana oz. potrjena kot ZigBee specifikacija iz leta 2004. Septembra 2004 je ZigBee Alliance izdala v javnost kompletno specifikacijo In standard IEEE 802.15.4. Nato je bila Izdana leta 2007 dopolnitev IEEE 802.15.4, danes poznan kot ZigBee Specification, ki je tudi danes zadnja verzija protokola ZigBee. Leta 2009 je ZigBee Alllance izdala ZigBee RF4CE specifikacijo, ki vsebuje daljinski nadzor omrežja in definira preprosto, robustno In poceni komunikacijsko omrežje. To omrežje omogoča brezžično povezavo v aplikacijah za potrošniško elektroniko.

Opis ZigBee protokola

ZigBee lahko predstavimo kot neko rešitev (standard) brezžičnih omrežij v stavbah z zelo nizkimi stroški in zelo majhno porabo električne energije. To je dvostranska komunikacija. Protokol je bil vzdrževan pri ZigBee Alliance (združenje proizvajalcev in razvijalcev ZigBee protokola), ki razvija specifikacije in certificira pravilno implementacijo. Zadnja verzija specifikacije je bila izdana leta 2007. Uporablja se v uporabniški elektroniki, doma za avtomatizacijo stavb, v industriji za nadzor kor PC periferija, v medicini kot medicinski senzorji, otroške igrače in igre.

V njem je uporabljen nedavno raziskan algoritemski protokol Ad-hoc On-demand Distance Vector (AODV), katerega osnovni princip temelji na varčevanju in samodejni izgradnji malohitrostnega ad-hoc omrežja vozlišč. To pomeni, da se komunikacija v omrežju uporablja samo takrat, kadar je povezava potrebna. Omrežno vozlišče, ki potrebuje povezavo, pošlje broadcast zahtevo (v obliki sporočila) za povezavo. Ostala AODV vozlišča pošljejo to sporočilo naprej in si zapomnijo, od katerega vozlišča so dobili sporočilo, hkrati pa kreirajo začasne poti, če bodo kdaj rabila to potrebno vozlišče.

Ko vozlišče sprejme takšno sporočilo in že ima pot do željenega vozlišča, pošlje sporočilo nazaj preko začasne poti proti zahtevanemu vozlišču. Potrebno vozlišče potem začne uporabljati pot, ki ima najmanjše število skokov (preskokov) skozi ostala vozlišča. Neuporabljene poti v tabeli poti se po določenem času reciklirajo (pobrišejo). Če povezava ne uspe, se pošlje nazaj v vozlišče, ki oddaja napako povezave in postopek se ponovi.

Prikaz delovanja na primeru brezžičnega stikala za luč

V omrežjih, kjer nimamo omogočen prenos signalizacije (ang. non-beacon enabled networks), je uporabljen CSMA-CA mehanizem dostopa do kanala. V takšnem omrežju ima ZigBee usmerjevalnik svoje sprejemnike neprestano vključene, zato to zahteva malo bolj zmogljivejše napajanje. Tipičen primer osnovnega gradnika takšnega omrežja je brezžično stikalo za luč. ZigBee vozlišče v luči konstantno sprejema od trenutka, ko je spojeno na vir energije, medtem ko je baterijsko napajano stikalo v stanju mirovanja, dokler stikalo ni sproženo. Stikalo se takrat zbudi in pošlje ukaz na luč. Nato čaka na potrditev in gre nazaj v stanje mirovanja. V takšnih omrežjih je luč kot ZigBee usmerjevalnik ali ZigBee koordinator, medtem ko je stikalo tipična ZigBee končna naprava.

V omrežjih, kjer imamo omogočen prenos signalizacije (ang. beacon enabled networks), omrežna vozlišča, imenovana ZigBee usmerjevalniki, periodično oddajajo signalizacijo, da potrdijo svojo prisotnost drugim omrežnim vozliščem. Vozlišča lahko mirujejo med periodičnimi prenosi signalizacije, ker s tem zmanjšajo cikel delovanja (ang. duty cycle) in podaljšajo čas delovanja baterije. Dolžina intervalov med prenosom signalizacije je odvisna od frekvenčnega pasu, uporabljenega za ZigBee (868/915 MHz ali 2,4 GHz).

Višja, kot je frekvenca, krajši so intervali in večja je zahteva po časovni točnosti. To pa ni več v kontekstu (ang. low-cost) cenene naprave. Beacon je nek okvir podatkov (paket), ki se pošilja v nekem časovnem intervalu (ang. beacon interval). Ta okvir (paket) je v bistvu sinhronizacija omrežja. Pošilja jih ZC, da pripravi ostale naprave na prenos podatka, hkrati pa ta paket ostale naprave v omrežju »prebudi«. Spravi jih iz stanja mirovanja v stanje pripravljenosti. S tem se poraba energije na napravah zmanjša.

Pojmovnik in osnovni izrazi pri vzpostavitvi "Pametne hiše" / Smart home

Slovarček izrazov, ki vam bo prišel prav pri spremembi vaše hiše v pametni dom, pri namestitvi in uporabi zigbee pametne inštalacije ali pa namestitivi preproste pametnege komponente kot je naprimer termostat.


2G Second Generation - Druga generacija
3G Third Generation - Tretja generacija
3GPP Third Generation Partnership Project - Partnerski projekt tretje generacije
4G Fourth Generation - Četrta generacija
5G Fifth Generation - Peta generacija
6LOWPAN IPv6 over Low Power WPAN - Pošiljanje IPv6 paketov preko brezžičnih osebnih omrežij z nizko porabo moči
AC alternating current - izmenični tok
ACK (Acknowledge) - potrditev
ACL Access Control List - Seznam za kontrolo dostopa
ADC analog to digital converter - analogno-digitalni pretvornik
AES Advanced Encryption Standard - Napredni standard za šifriranje
AF (Application Framework) - aplikacijsko ogrodje
AHDV Ad-Hoc Distance Vector - Ad-hoc vektor razdalje
AIB (APS Information Base) - APS informacijska baza
AJAX asynchronous JavaScript and XML - asinhroni JavaScript in XML
ALG Application Gateway Interface - Prehod v aplikacijskem sloju
ALS Aplication Layer Support - Nivo za podporo aplikaciji
AODV (Ad-hoc On-demand Distance Vector) - vektor dolžine na zahtevo
AP Access Point - Dostopovna točka
API Application Programing Interface - Vmesnik za aplikacijsko programiranje
APS (Application Support sub-layer) - podplast za podporo aplikaciji
APSDE (Application Support Data Entity) - aplikacijsko podprt podatkovni dostop
APSME (APS Management Entity) - APS upravljanje dostopa
AVR Alf Vegard RISC - oznaka za arhitekturo mikrokrmilnika
Anti-Adware - Protioglaševalska programska oprema
Anti-Virus - Protivirusna programska oprema
Authentication Code - Način šifriranja s števcem in verigo blokov šifer za izračun integritete sporočila
BAN (Body Area Network) - delovna skupina telo omrežja
BI (Beacon Interval) - interval beacon okvirja
BSO (Body Sensor Network) - telesno senzorsko omrežje
CAF Circadian Action Factor - Cirkadijski faktor akcije
CAN Controller Area Network - Nadzorno omrežje
CAP Contention Access period - Časovni del potegovanja za dostop
CBC Cipher Block Bhaining - Veriženje šifriranih blokov
CCM Counter Mode Encryption And Chiper Block Chaining Message
CCT Correlated Color Temprature - Korelirana temperatura svetlobe
CEC Consumer Electronics Control - Nadzor potrošniških naprav
CFP Contention Free Period - Časovni del brez tekmovanja
CMS content management system - sistem za upravljanje vsebin
COAP Constrained Application Protoco - Omejen aplikacijski protokol
COM communication port - komunikacijski vmesnik
CQS Color Quality Scale - Skala kvalitete svetlobe
CRC (Cyclic Redundancy Check) - ciklično preverjanje pravilnosti (prenosa podatkov)
CRI Color Rendering lndex - Indeks barvne reprodukcije
CSI Camera Serial Interface - Serijski vmesnik za kamero
CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access With Collision Avoidance) - dostop do kanala z Izogibanjem trkov
CSS cascading style sheets - kaskadne stilske predloge
CTR Counter Block Chaining - Način veriženja blokov s števcem
Checksum - Kontrolna vsota
CoAP Constrained Application Protocol - Protokol za omejene aplikacije
Collision Avoidance - Sodostop z zaznavanjem nosilca in z izogibanjem trkom
Cryptanalysis Attacks - Napadi kriptoanalize
DAD Duplicate Auto Detection - Avtomatska detekcija duplikatov
DC direct current - enosmerni tok
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol - Protokol za dinamično konfiguracijo gostiteljev
DIP dual in-line package - vrsta ohišja integriranih vezij
DOM Document Object Model - Objektni model dokumenta
DSL Digital Subscriber Lines - Digitalni naročniški vod
DSSS (Direct-Sequence Spread Spectrum) - direktna sekvenca razpršenega spektra
DTACK (Data Transfer Acknowledge) - prenos podatkov s potrditvijo
DTLS Datagram Transport Layer Security Protocol - Datagramski varnostni protokol transportnega sloja
DTLS Datagram Transport Security Layer - Nivo za varovanje transporta datagaramov
DVB-T Digital Video Broadcast - Terestrial - Digitalno razpršeno oddajanje - nadzemeljsko
Data Anonimity - Anonimnost - podatkov
Data Confidentiality - Zaupnost podatkov
Data Integrity - Celovitost podatkov
Denial Of Service - Zavrnitev storitve
EC Eliptic Curve Password - Z geslom zaščitena izmenjava ključev
ECIL European Cybersecurity Industrial
ENISA The European Union Agency for Network and Information Security - Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij
EUI (Extended Organizationally Unique Identifier) - organiziran razširjeni edinstveni
FCS Frame Check Sequence - Sekvenca za preverjanje okvira
FF Full Functionality - Popolna funkcionalnost
FFD (Full Function Device) - vrsta naprave, ki deluje z vsemi podprtimi funkcijami
FLAC Free Lossless Audio Godec - Prosti brezizgubni avdio kodek
FTDI Future technology devices international - podjetje, specializirano za povezave starejših serijskih standardov na USB
FW Firewall - Požarna pregrada / požarni zid
GPRS general packet radio Service - paketni prenos podatkov
GSM global system for mobile Communications - globalni sistem za mobilne komunikacije
GTS Guaranted Time Slot - Zagotovljena časovna reža
GUI graphical user interface - grafični uporabniški vmesnik
HAP HomeKit Application Protocol - HomeKit aplikacijski protokol
HART - tehnologija za robustno brezžično omrežje za namen meritev in nadzora
HDMI High-Definition Multimedia Interface - Večpredstavnostni vmesnik visoke ločljivosti
HTML hyper text mar kup language - označevalni jezik
HTTP Hypertext Transfer Protocol - Protokol za prenos hiperteksta
HTTPS Hypertext Transfer Protocol over secure Sockets Layer - Protokol za prenos hiperteksta preko varnih vtičnic
HVAC Heating, Ventilation and Air Conditioning - Naprava za gretje, hlajenje in izmenjavo zraka
I2C two wire interface - vrsta vodila
ICMPv6 Internet Control Message Protocol version 6 - Protokol za nadzor sporočil v internetu verzije 6
IDE integrated development environment - integrirano razvojno okolje
IEC (International Electrotechnical Commission) - mednarodna elektrotehniška zveza
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) - Inštitut inženirjev elektrotehnike In elektronike
IETF Internet Engineering Task Force - Delovna skupina za internetni inženiring
IFTTT If This Then That - Če je tako potem naredi to
IG First Generation - Prva generacija
IOT Internet Of Things - Internet stvari
IPSEC Internet Protocol Securitv - Varnostni internetni protokol
IPTV Internet Protocol TV - Televizija za na internetnem protokolu
IPV4 Internet Protocol Version Four - Internetni protokol verzije štiri
IPV6 Internet Protocol Version Six - Internetni protokol verzije šest
IR infra red - infrardeča svetloba
IRDA Infrared Data Association - Komunikacija prek infrardeče svetlobe
ISA (International Society of Automation-wireless systems for industrial automation) -
ISM (Industrial, Scientific and Medical radio bands) - Industrijski, znanstveni In medicinski
ISO (International Organization for Standardization) - Mednarodna organizacija za standardizacijo
ISP Internet Service Provider - Ponudnik internetnih storitev
Intelligent Processing - Pametna obdelava
JPAKE Authenticated Key Exchange with Juggling - z žongliranjem in varianto eliptične krivulje
KEK Key Encrypted Key - Ključ za šifriranje ključa
LAN Local Area Network - Lokalno omrežje
LCD liquid crystal displav - zaslon s tekočimi kristali
LED (Light-Emitting Diode) - svetleča dioda
LR-WPAN (Low Rate-Personal Area Network) - nizko hitrostno brezžično zasebno omrežje
LSB (Least Significant Bit) - najmanj pomemben bit
LTE Long Term Evolution - Evolucija na daljši rok
LTE-A Lte-Advanced - Naprednejša različica LTE-omrežij
Leaders - Evropski industrijski voditelji na področju kibernetske varnosti
M2M Machine-To-Machine - Komunikacija med stroji
MAC Media Access Control - Krmiljenje dostopa do medija
MAC Media Access Layer - Nivo dostopa do medija
MIC Message lntegrity Code - Šifra za zagotavljanje integritete sporočila
MIPS millions of instructions per second - milijon ukazov na sekundo
MIT Massachusetts Institute of Technology - Inštitut MIT
MJPEG Motion Joint Photographi Experts Group - Gibajoči JPEG
MQTT Message Queue Telemetry Transport - Prenos sporočil v čakalni vrsti za telemetrijo
MSB (Most Significant Bit) - najbolj pomemben bit
MSI Melatonin Supression lndex - Indeks zadrževanja melatonina
MVC model - view - controller - model - pogled - krmilnik
Malicious Code Injection - Vstavljanje zlonamerne kode
Malicious Node Injection - Dodajanje zlonamernega vozlišča
Malicious Scripts - Zlonamerne skripte
Men In The Middle Attack - Napad s posrednikom
MeshCoP Mesh Commisioning Protocol - Protokol za zagon v zankastih omrežjih
Message Authentication Code - Razširitev načina šifriranja s števcem in verigo blokov šifer za izračun integritete sporočila
NAC Network Access Control - Dostopovni protokol omrežja
NDP Network Discovery Protocol - Protokol za odkrivanje omrežij
NFC Near Field Communication - Komunikacija kratkega dosega
NGN Next-Generation Network - Omrežje naslednje generacije
NIZK Non-lnteractive Zero-Knowledge - Ne-interaktivni proces brez začetnih PIB
NVM (Non Volatile Memory) - spominski element, ki izgubi podatke, ko mu vzamemo napajanje
NWK (Network Layer) - omrežna plast
Node Tampering - Nedovoljene spremembe delovanja vozlišč
Node jamming In wireless Sensor Blokiranje vozlišča v brezžičnih senzorskih Networks - omrežjih
OEM (Original Equipment Manufacturer) - originalna oprema proizvajalca
OSI (Open Systems Interconnection) - povezani odprti sistem
OTA Over-The-Air - Po zraku
Overall Perception - Celotno zaznavanje
OwASP Open Web Application Security Project - Organizacija OwASP
P2P (Peer-to-Peer) - omrežje vozlišč, kjer se vozlišča imenujejo peer in so vsa med seboj enakovredna
PAN Personal Area Network - Osebno omrežje
PANID (Personal Area Network Identifire) - identifikator računalniško omrežno
PCB (Printed Circuit Board) - tiskano vezje
PHP Hypertext Preprocessor - Hipertekstovni predprocesor
PHY (Physical Layer) - fizična plast
PIC (Peripheral Interface Controller) - nadzorni vmesnik periferije
PIR Passive Infra Red - Pasivni infrardeči
PL Multicast Protocol For Low Power And Lossy Networks - Protokol za oddajanje več prejemnikom za LowPAN
PNP plug and play - vklopi in uporabljaj
POODLE PAN Information Base Padding Oracle On Downgraded Legacy Encryption - PAN baza informacij
PSK (Phase-Shift Keying) - modulacija s fazim pomikom
PSSS Parali Spread Spectrum Sequence - Razširjen spekter paralelnih sekvenc
PSTN Public Switched Telephone Network - javno komutirano telefonsko omrežje
Parity Bit - Pariteten bit
Phishing Attacks - Napadi s pretvarjanjem
Physical Damage - Fizična škoda
PwM pulse width modulation - pulzno širinska modulacija
QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying) - kvadra modulacija s fazim pomikom
QoS (Quality of Service) - kvaliteta storitev prenosa/internetni sklad protokolov
RAM random access memory - bralno-pisalni pomnilnik
REED Router Eligible End Device - Končna naprava upravičena, ki postane usmerjevalnik
RF Reduced Functionality - Omejena funkcionalnost
RF radio frequency - radijska frekvenca
RFC Request For Comments - Zahtevek za komentarje
RFD (Reduce Function Device) - naprava, ki deluje z omejenim številom funkcij
RFID Radio-Frequency Identification - Radiofrekvenčna identifikacija
RFID Spoofing - RFID pretvaranje
RIP Routing Information Protocol - Protokol usmerjevalne informacije
RISC reduced instruction set Computer - procesor z omejenim naborom ukazov
RPL Routing Protocol For Low Power And Lossy Networks - Usmerjevalni protokol za omrežja nizkih moči v izgubnih omrežjih
RPSMA reverse polarity subminiature version A - konektor mini A z obrnjeno polariteto
RSA Rives-Shamir-Adelman - Asimtrični šifrirni postopek
RSSI (Received Signal Strength Indicator) - indikator moči sprejetega signala
RTC real time clock - ura realnega časa
Radio Frequency Interference - Radijske motnje
Reliable Transmission - Zanesljiv prenos
Risk Assessment - Ocena tveganja
Routing Information Attack - Napad usmerjevalnih podatkov
S-Gw Serving Gateway - Strežniški prehod
SAD Seasonal Affective Disorder - Sezonska afektivna motnja
SAP (Service Access Point) - servisna dostopovna točka
SD Secure Digital - Varna digitalna
SIM subscriber identity module - mobilna kartica za prepoznavo
SKKE Symmetric-Key Key Establishment - Vzpostavitev ključev s simetričnimi ključi
SLAAC Stateless Address Auto Configuration - Samodejna konfiguracija naslova brez stanj
SMS Short Message Service - Storitev kratkih sporočil
SMS short message Service - sistem kratkih sporočil
SOAP Simple Object Access Protocol - Enostaven objektni dostopovni protokol
SOC system on chip - računalnik na enem čipu
SPI (Serial Peripheral Interface) - serijski periferni vmesnik
SQL structured query language - strukturiran povpraševalni jezik
SSDP Simple Service Discovery Protocol - Enostavni protokol za odkrivanje storitve
SSID (Service Set Identifire) - ime brezžičnega lokalnega omrežja
SSL Secure Sockets Layer - Sloj varnih vtičnic
STB Set-Top-Box - Televizijski komunikator
Side Channel Attacks - Napadi bočnih kanalov
Sinkhole Attack - Napad požiralnika
Sleep Deprivation Attack - Onemogočen način spanja
Social Engineering - Socialni inženiring
Spyware - Vohunska programska oprema
TCG Trusted Computing Group - Organizacija TCG
TCP Transport Control Protocol - Protokol za krmiljenje prenosa
TCP/IP Transport Control Protocol and the Internet Protocol - Protokol za krmiljenje prenosa / Internetni protokol
TG (Task Group) - opravilna skupina
TIM (Traffic Indication Map) - zemljevid prometa
TLS Transport Layer Security Protocol - Varnostni protokol transportnega sloja
TSCH Time Scheduled Channel Hopping - Časovno usklajeno skakanje po kanalih
TV Television - Televizija
Traffic Analysis Attacks - Napad z analizo prometa
Trojan Horse - Trojanski konj
UART universal asynchronous receiver transmitter - univerzalni asinhronski sprejemnik in oddajnik
UDP User Data Protocol - Protokol uporabniških podatkov
ULA Unique Local Address - Unikaten lokalen naslov
UPNP Universal Plug and Play - Univerzalni vstavi in igraj
USART universal synchronous asvnchronous receiver transmitter - univerzalni sinhronski asinhronski sprejemnik in oddajnik
USB universal serial bus - univerzalno serijsko vodilo
USN Ubiquitous Sensor Network - Povsodna senzorska omrežja
UWB Ultra Wide Band - Ultra širok frekvenčni pas
UX User Experience - Uporabniška izkušnja
Ul User Interface - Uporabniški vmesnik
VLC (Visible Light Communication) - komunikacija s pomočjo vidne svetlobe
Virus - Virus
VoD Video On Demand - Video na zahtevo
W3C (World Wide Web Consortium) - svetovno Web združenje
WEP Wired Equivalent Privacy - Zasebnost, ekvivalentna žičnim zvezam
WI-FI Wireless Fidelitv - Brezžična povezljivost
WLAN (Wireless Local Area Network) - brezžično lokalno omrežje
WPA/WPA2 Wi-Fi Protective Access - Zaščiteni brezžični dostop
WPAN (Wireless Personal Area Network) - brezžično osebno omrežje
WSS Web Service- Security - Varnostna razširitev protokola SOAP
WirelessHART - brezžična tehnologija za robustno brezžično omrežje za namen meritev in nadzora
Worms - Črvi
ZC (ZigBee Coordinator) - ZigBee koordinator
ZCL ZigBee Cluster Library - ZigBee zbirka grozdov
ZDO (ZigBee Device Object) - ZigBee naprava
ZED (ZigBee End Device) - ZigBee končna naprava
ZLL Zigbee Light Link - ZigBee profil: pametna svetloba
ZR (ZigBee Router) - ZigBee usmerjevalnik


Kupci so iskali tudi: pametna hiša ZigBee - naprave za avtomatizacijo, regulacijo in nadzor hišnih naprav s pomočjo vašega pametnega telefona - brezžično senzorsko omrežje, WPAN, ZigBee,standard IEEE 802.15.4, ZigBee Alliance, industrijsko okolje.